Logo Junker Group
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Kompletní obrábění rotorů

Průkopnický duch pro robotické obrábění

JUNKER prokazuje průkopnického ducha a jako první výrobce brousicích strojů sází na kompletní obrábění v robotické výrobě. Brousicí stro JUMAT 6L 40-30 obrábí komplexní geometrie rotorových párů v profi lovém a QUICKPOINT broušení při jednom upnutí.

JUNKER kombinuje jednotlivé kroky obrábění rotorových párů, ať už prefabrikovaných, nebo litých, v jediném stroji. Díky kompletnímu obrábění na brousicím stroji JUMAT 6L 40-30 se zkracují vedlejší časy, snižují náklady na obsluhu, zlepšuje kvalita a zvyšuje efektivita konečného výrobku. Oblasti použití rotorových párů zahrnují vzduchové a plynové kompresory, expandéry, vakuová a kapalinová čerpadla. S inovativním brousicím strojem JUMAT 6L 40-30 lze obrábět rotory s délkou 200 až 650 mm a obvodovým průměrem maximálně 190 mm.

Rotorová bruska obrábí obrobky, proměřuje a vyrovnává odchylky od požadované geometrie – a to vše na jediném stroji. Díky příslušné přesnosti opakování jsou rotorové páry dokonale navzájem přizpůsobené. Brusné operace se skládají z hrubého broušení profi lu, broušení vnějšího průměru a rovného osazení v postupu QUICKPOINT, jakož i následného dokončovacího broušení šroubového profi lu. Jako dodatečná možnost je k dispozici navazující kartáčování obrobku ve stejném upnutí. U brusných vřeteníků pro broušení QUICKPOINT a profi lové broušení je integrován automatický, dynamický vyvažovací systém a rozjezdová senzorika. Nová koncepce stroje opět nabízí typické znaky kvality JUNKER jako promyšlená koncepce obsluhy a vysoce stabilní lože stroje.

Díky plně automatizované výměně až 20 různých nástrojů a samostatné správě dat odpadá pro obsluhu stroje během přestrojení ruční montáž, resp. demontáž nástrojů pro profi lové broušení včetně příslušných chladicích a oplachovacích trysek.

Koncepce stroje je vybavena skenovacím 3D měřicím postupem, který zjišťuje korekce bez externího měřicího stroje a optimalizuje obráběcí parametry v jediném pracovním kroku. Výsledkem je stabilní, do sebe uzavřený proces vedoucí v praxi k výrazně lepším výsledkům broušení nyní s přesností tvaru profi lu ±3 μm.

Kromě toho lze předem provádět různé simulace, např. orovnávací dráhy a příslušné geometrie diamantového kola, jakož i vlivu změn profi lu brusného kotouče na obrobek.

U dosud používané metody broušení bylo třeba měřit profi l a stoupání obrobku po průchodu nejdříve na měřicím stroji. Poté byly načteny korekce na základě předtím vytvořeného protokolu měření pro opakované broušení obráběného obrobku. Tento postup se opakoval, dokud nebylo dosaženo požadovaného výsledku. Jednalo se o skutečně nákladný a časově náročný proces, který již s verzí JUNKER není nutný.

Nová metoda Profi lescan společnosti JUNKER oproti tomu umožňuje výrazně rychlejší broušení, měření a korekci při jediném upnutí. Tím, že se keramicky vázaný brusný kotouč CBN odpovídajícím způsobem orovná a obrobek se znovu brousí bez nutnosti dalšího upnutí, lze navíc ušetřit cenný čas. Skenováním průběhů stoupání přímo na stroji lze kompenzovat a korigovat obvodové házení a chyby rozběhu i doběhu jednotlivých drážek.

Strojní koncepce je doplněna plně integrovaným, vnitřním portálovým zakladačem, který zajišťuje hladkou manipulaci obrobků uvnitř stroje i možnost předávání hotových dílů mimo stroj. Portálový zakladač lze s malými náklady díky rychlouzávěru přestavět na novou konfiguraci obrobku.

JUMAT 6L 40-30 zaručuje hospodárné kompletní obrábění – a to při nejvyšší přesnosti.

Standard (CZ)

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete v poznámkách.