Logo Junker Group

Novinky pro platformu 6S a 6L

Výkon, přesnost, progresivita

Nové lineární motory a optimalizované vodicí systémy v platformách 6S a 6L otevírají nové možnosti. Z vyšších rychlostí, vylepšení četných detailů a optimalizované snadné údržby vyplývají kratší doby cyklů, maximální kvalita a úspory nákladů. Díky rozšířené modulární koncepci montážních skupin pracovního stolu jsou brousicí stroje flexibilní a orientované do budoucnosti.

Výkonné lineární pohony os X a Z umožňují dosahovat vysokých hodnot posuvu a zrychlení při současné úspoře zástavby a umožňují maximální dynamiku a nejvyšší přesnost. Požadavek na výrobu kvalitních dílů od samého počátku je mimo jiné splněn nejmodernějšími měřicími technologiemi.

Montážní skupiny pracovního stolu, jako obráběcí vřeteno, koník nebo lunety, jsou montovány na standardizovaných univerzálních montážních deskách, které lze automaticky či ručně přesouvat a polohovat pro různé obrobky. Modulární koncepce se projevuje vysoce flexibilním uspořádáním montážních skupin pracovního stolu na vodicích lištách v pracovním prostoru. Montážní skupiny pracovního stolu lze snadno přestavovat pro stále nové úkoly broušení.

Brousicí stroje

Snadný přístup ke všem komponentům uvnitř i mimo stroj, optimalizované možnosti nastavení a vysoký servisní komfort se odrážejí v celé koncepci zařízení. Dobrá přístupnost a velice snadný servis snižují náročnost údržby a náklady na ni. 
Díky kompletnímu zakrytí všech vedení a motorů je brousicí stroj vhodný pro použití s emulzí nebo brusným olejem jako chladicím mazivem. 

Stojan stroje z polymerbetonu vykazuje vynikající tlumicí vlastnosti a vysokou odolností proti zkrutu. Optimalizované proplachování lože stroje usnadňuje údržbu a potrubí vedení média integrované do stojanu stroje umožňuje budoucí modernizaci brousicího stroje.Úspory nákladů je dosaženo již při přepravě díky optimalizovaným vnějším rozměrům stroje.

Inovace v oblasti chlazení, čerpání a regulace tlaku umožňují nepoužívat chladicí média, která jsou škodlivá pro životní prostředí a zdraví, zvyšují energetickou účinnost, snižují náročnost údržby a společně s vylepšením mnoha detailů završují vývoj brusek.

Zkoušky výrobků

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete v poznámkách.