Logo Logo Junker Group Square
x

Look&see

InovaceDigitalizace

Operátor stroje vyžaduje intuitivní koncepty ovládání, které zjednodušují interakce pro obsluhu a zároveň plně využívají funkční schopnosti stroje. Při výběru vhodných technologií pro koncepci HMI…

Více...
Digitalizace

Sloučení reálného a virtuálního stroje vytváří inteligentní systém, s nímž je možné již v procesu projektování, resp. výroby, během uvedení do provozu a později v průběhu životního cyklu provádět…

Více...
[Translate to :]
ProduktyDigitalizace

Výrobce brousicích strojů JUNKER přináší do praxe princip Průmyslu 4.0 na jednom jediném stroji: Obráběcí centrum JUSTAR brousí z kulatých tyčí jen v jednom upnutí hotové nástroje. To je možné díky…

Více...
InovaceDigitalizace

Program partner4JU zahrnuje více než jen malé změny v průmyslové výrobě. Zařízení a stroje musí být s nejvyšší mírou flexibility začleněny do síťového propojení všech úseků podniku, jaké tu dosud…

Více...
Digitalizace