Logo Logo Junker Group Square
x

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, jaké údaje shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky a využijete tam naše nabídky, a jak tyto údaje zpracováváme. Kromě toho bychom vás rádi informovali o právech, na která máte v souvislosti se zpracováním svých údajů nárok.

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování údajů a poskytovatele služeb

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a současně poskytovatelem služeb ve smyslu zákona o telemédiích (TTDSG) je společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH, Junkerstraße 2, 77787 Nordrach (dále také „Junker“ nebo „my“).

Jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo k ochraně osobních údajů obecně směřujte na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu: info@junker.de

Osobu pověřenou ochranou osobních údajů společnosti JUNKER můžete kontaktovat následujícím způsobem: 

3. Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Rozsah, typ shromažďování a používání vašich osobních údajů se liší podle toho, zda naše webové stránky navštěvujete pouze za účelem získání informací, nebo zda využíváte nabídky na našich webových stránkách, které vyžadují, abyste o sobě poskytli další údaje, např. při použití kontaktního formuláře:

INFORMAČNÍ NÁVŠTĚVA STRÁNEK

Pro čistě informační návštěvu našich webových stránek není zpravidla nutné, abyste poskytovali osobní údaje.

V tomto případě shromažďujeme a používáme pouze ty vaše údaje, které nám automaticky předává váš internetový prohlížeč, jako např:

datum a čas přístupu na některou z našich internetových stránek,

 • typ vašeho prohlížeče,
 • nastavení prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • poslední navštívená stránka,
 • množství přenesených dat a stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.) a
 • vaše IP adresa.

Tyto údaje používáme během informační návštěvy výhradně v obecné podobě. Děje se tak proto, abychom mohli používat webové stránky, které jste navštívili, a abychom mohli kontrolovat, zda se vám naše webové stránky zobrazují optimálně. Zpracování se provádí na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a v našem zájmu, abychom vám mohli webové stránky zobrazovat spolehlivě a pokud možno bez problémů. Kromě toho se údaje používají k analýze chyb a k prevenci a stíhání zneužití (např. analýza pokusů o neoprávněný přístup nebo odhalování a prevence útoků na naše počítače).

IP adresu ukládáme maximálně po dobu 7 dnů, k osobnímu vyhodnocení nedochází, probíhá pouze statistické vyhodnocení používání webových stránek, jak je popsáno níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

POUŽÍVÁNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budeme o vás ukládat následující údaje:

 • jméno
 • společnost/oddělení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo (volitelně)
 • téma
 • vaše zpráva

Tyto údaje používáme k tomu, abychom mohli odpovědět na váš dotaz e-mailem a v případě potřeby i telefonicky. Kromě toho můžeme použít vámi poskytnuté údaje o vaší společnosti a oddělení, abychom vám mohli přizpůsobit odpověď a poskytnout vám specifické informace pro vaši společnost nebo oddělení.

Pokud se váš dotaz týká existujícího smluvního vztahu s vámi nebo máte zájem o uzavření smlouvy, zpracování údajů probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy).

V opačném případě je zpracování údajů prováděno na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (vyvážení zájmů) a v našem zájmu, abychom mohli odpovědět na váš dotaz s informacemi, které jsou pro vás relevantní.

Údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře a komunikace za účelem zodpovězení vašeho dotazu uchováváme až do ukončení zpracování dotazu, obvykle po dobu tří měsíců.

Kromě obecného kontaktního formuláře nabízíme další specifické formuláře pro vyžádání informací nebo materiálů, pro které platí výše uvedená prohlášení.

4. Souhlas se zasíláním novinek/zpravodaje 

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, požadujeme z právních důvodů, abyste nám poskytli svou e-mailovou adresu a potvrdili, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním zpravodaje. Údaje jsou shromažďovány pouze za účelem možnosti zasílat vám zpravodaj a doložit naše oprávnění v tomto ohledu.

Text souhlasu naleznete na objednávkovém formuláři zpravodaje. Platné znění:

 • Souhlasím s tím, aby mi společnosti Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH a LTA Lufttechnik GmbH pravidelně zasílaly informace o produktech a službách v oblasti brousicích strojů a filtračních systémů na výše uvedenou e-mailovou adresu. Souhlasím také s tím, aby informace o otevření zpravodaje a kliknutí na odkazy ve zpravodaji byly zaznamenávány a použity pro zlepšení obsahu zpravodaje a pro cílené rozesílání.

Zaznamenáváme, zda jste zpravodaj otevřeli a na které odkazy ve zpravodaji jste klikli (analýza používání). Za tímto účelem e-maily obsahují tzv. sledovací pixel (neviditelný individualizovaný obrázek), který se po otevření e-mailu připojí k našim serverům. Tímto způsobem zjišťujeme, zda jste zprávu se zpravodajem otevřeli. Všechny odkazy v e-mailu jsou rovněž individualizované tzv. sledovací odkazy, které lze použít k počítání vašich kliknutí. Tyto údaje používáme k přizpůsobení obsahu zpravodaje a webových stránek podle vašich zájmů a potřeb. Například rozpoznáváme, jaký obsah je u příjemců celkově oblíbený a o co mají jednotliví příjemci zájem. Díky těmto informacím můžeme budoucí obsah e-mailů přizpůsobit individuálním potřebám. Pokud si nepřejete žádnou analýzu používání, odhlaste se z odběru zpravodaje.

Právním základem pro naše zpracování je v souladu s vaším souhlasem, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Objednávku zpravodaje a souhlas s uchováváním vaší e-mailové adresy můžete kdykoli odvolat. Údaje týkající se vaší objednávky zpravodaje a případné údaje o používání (interakce se zpravodajem) uchováváme po dobu trvání vašeho odběru.

5. Analýza používání

ÚDAJE O POUŽÍVÁNÍ

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje o používání:

 • navštívené webové stránky (s datem a časem),
 • odkazující (dříve navštívená) webová stránka (referrer),
 • operační systém, software prohlížeče a rozlišení obrazovky koncového zařízení,
 • IP adresa koncového zařízení ‒ ta se však ukládá a používá pouze ve zkrácené podobě,
 • nakliknuté odkazy.

ÚČELY POUŽÍVÁNÍ

Údaje o používání upotřebíme následně:

 • Ke zlepšení nabídky. Můžeme např. zjistit, o které funkce a obsah je obzvláště velký zájem, a podle toho je rozšířit a rozvíjet. Můžeme zjistit, jaká koncová zařízení jsou používána, a můžeme jim technicky přizpůsobit naše webové stránky. Rozpoznáme, ze kterých zemí a regionů uživatelé pocházejí, a podle toho můžeme rozšířit jazykovou nabídku.
 • Pro rozpoznávání a opravování chyb. Např. rozpoznáme, zda dochází k častému rušení registračních procesů a u jakých typů zařízení se tak děje.

Údaje o používání nepoužíváme k identifikaci jednotlivých návštěvníků nebo uživatelů ani k vytváření profilů používání jednotlivých uživatelů. Údaje o používání nepřiřazujeme jednotlivým uživatelům.

ZPRACOVÁNÍ

Pro analýzu používání se nepoužívají žádné soubory cookie. Zpracováváme pouze informace, které na naše servery standardně přenáší prohlížeč. IP adresa se ukládá pouze ve zkrácené, anonymní podobě. Software pro analýzy používání provozujeme na svých serverech. Nevyužíváme žádné poskytovatele třetích stran ani cloudové služby. Údaje o používání vymažeme po 24 měsících. Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem na analýze používání našich webových stránek za účelem zlepšení naší nabídky, odhalování a oprav chyb a statistického vyhodnocení (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Pokud si nepřejete zpracování v rámci analýzy používání, můžete vznést námitku prostřednictvím následujícího odkazu. Za tímto účelem může být na vašem počítači nastaven trvalý soubor cookie, u kterého se vaše námitka uloží.

<div id="matomo-opt-out"></div>
<script src="https://tracking.junker-group.com/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOutJS&divId=matomo-opt-out&language=auto&showIntro=1"></script>

6. Videa

Na svých webových stránkách můžeme integrovat služby YouTube a zobrazovat videa. YouTube je součástí společnosti Google.  Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářské zóně nebo ve Švýcarsku, je v tomto ohledu odpovědnou osobou a příjemcem osobních údajů společnost Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme tzv. rozšířený režim ochrany osobních údajů. V rozšířeném režimu ochrany osobních údajů nejsou nastaveny žádné soubory cookie pro analýzu chování uživatelů. To znamená, že nejsou shromažďovány žádné údaje o činnosti uživatele za účelem personalizace přehrávání videa. Místo toho jsou doporučená videa založena na aktuálním videu. Videa přehrávaná v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů nemají vliv na to, jaká videa jsou vám na YouTube doporučována.

Abyste mohli video sledovat, musíte nejprve kliknutím aktivovat funkci videa. Aktivací funkce videa souhlasíte s tím, že po dobu relace prohlížeče budou společnosti Google předávána data. .

Na videa na YouTube se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. Tam také najdete informace o nastavení ochrany osobních údajů společnosti Google. Informace o souborech cookie používaných společností Google naleznete na adrese https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem na zapojení specializovaného poskytovatele videí, který poskytuje dostatečnou šířku pásma.

7. Používání souborů cookie

Na webových stránkách používáme technologii souborů cookie. Soubory cookie jsou informace, které náš server ukládá do vašeho koncového zařízení (např. chytrý telefon, notebook) nebo je z něj čte.

Další soubory cookie mohou být nastaveny poskytovateli třetích stran prostřednictvím jejich plugin modulů. Informace o těchto souborech cookie naleznete v příslušné podkapitole tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů třetích stran, na které je zde odkaz.

DEAKTIVACE SOUBORŮ COOKIE

Nastavení a přístup k souborům cookie můžete sami ovlivnit změnou nastavení prohlížeče. Můžete např. zcela deaktivovat ukládání souborů cookie ve svém prohlížeči, omezit je na určité webové stránky nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás automaticky informoval, jakmile má být soubor cookie nastaven, a požádat vás o zpětnou vazbu. Jednotlivé soubory cookie můžete zablokovat nebo vymazat. Z technických důvodů to však může vést k tomu, že některé funkce našich webových stránek budou narušeny a nebudou plně fungovat.

8. Využívání poskytovatelů služeb a předávání údajů třetím stranám

Za účelem poskytování těchto webových stránek a pro výše uvedené účely mohou být vaše údaje předávány poskytovatelům technických služeb, kteří nás podporují (např. hosting a podpora webových stránek, doručování e-mailů), které jsme samozřejmě pečlivě vybrali a písemně pověřili.

Tito poskytovatelé služeb jsou vázáni našimi pokyny a jsou námi pravidelně kontrolováni.

Jinak budou vaše údaje předány jiným třetím stranám pouze tehdy, pokud je to výslovně uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud je to nezbytné pro účely zpracování smlouvy – zejména předávání údajů o objednávkách dodavatelům – pokud je to nezbytné pro účely fakturace, pokud jsme k tomu ze zákona povinni nebo pokud jste k tomu dali předchozí souhlas. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat s budoucím účinkem.

9. Doplňující informace

POVINNÉ ÚDAJE

Všechna pole s povinnými údaji jsou na našich webových stránkách označena hvězdičkou („*“). Bez těchto informací není možné příslušnou funkci použít.

PŘÍJEMCE ÚDAJŮ

V rámci naší společnosti přijímají vaše údaje příslušná oddělení, např. oddělení služeb zákazníkům nebo marketingové oddělení. Pokud se vaše údaje týkají jiných společností skupiny Junker, budou k nim mít přístup i ony (např. dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře týkající se záležitosti dceřiné společnosti).

Pro technický provoz webových stránek můžeme využívat poskytovatele technických služeb, kteří jsou vázáni pokyny, např. pro hosting v současné době společnost netcup GmbH, Daimlerstraße 25, 76185 Karlsruhe.

Do zemí mimo Evropskou hospodářskou zónu jsou údaje předávány pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno.

KRITÉRIA PRO DOBU ULOŽENÍ

Dobu uložení vašich údajů měříme na základě konkrétních účelů, pro které údaje používáme. Kromě toho podléháme zákonným povinnostem uchovávání a dokumentace, které vyplývají zejména z německého obchodního zákoníku (HGB) a německého daňového řádu (AO). V neposlední řadě se doba uchovávání posuzuje také podle zákonných promlčecích lhůt, které jsou obecně tříleté, např. podle §§ 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB).

10. Vaše práva

Máte právo si od nás vyžádat potvrzení, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje; pokud tomu tak je, máte právo na informace o těchto osobních údajích a na informace podrobně uvedené v článku 15 GDPR.

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili vaše nepřesné osobní údaje, a v případě potřeby doplnili neúplné osobní údaje (čl. 16 GDPR).

Máte právo požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud se uplatní některý z důvodů podrobně uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud údaje již nejsou potřebné pro sledované účely (právo na výmaz).

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud se uplatní některá z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud jste vznesli námitku proti zpracování, a to po dobu trvání námi prováděné kontroly.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které je prováděno pro účely přímého marketingu. Kromě toho máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace (právo vznést námitku, čl. 21 GDPR). Podrobněji viz níže.

Máte právo kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám udělili, s budoucím účinkem (právo na odvolání).

Máte právo získat od nás údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete také předat jiným subjektům nebo si je od nás nechat předat (právo na přenositelnost údajů).

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás e-mailem na adrese: info@junker.de.

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorčího úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR (čl. 77 GDPR). V Bádensku-Württembersku je příslušným dozorčím úřadem: Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

11. Různé

Společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Každá taková změna bude platná okamžitě po zveřejnění.

Únor 2023
Erwin Junker Maschinenfabrik Gmb

Upozornění na právo vznést námitku:

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které je prováděno pro účely přímého marketingu. Kromě toho máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace (čl. 21 GDPR).

Vaše osobní údaje pak již nebudeme zpracovávat pro účely přímého marketingu. Vaše údaje již nebudeme zpracovávat ani pro jiné účely, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Únor 2023
Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH