Logo Logo Junker Group Square
[Translate to Tschechisch:] Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH erhält TOP 100-Siegel
x

Společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH obdržela ocenění TOP 100

Nejlepší výkony u výzkumných a vývojových projektů

Mezinárodní soutěže v oblasti zlepšovacích návrhů, otevřená a rovnocenná komunikace spolu s trvalými procesy zlepšování, zajišťují skupině JUNKER další vývoj a nová, perspektivní řešení. S těmito úspěšnými koncepty patří JUNKER k TOP 100 inovátorům.

Ve skupině JUNKER se aktivně uplatňují procesy neustálého zlepšování s rovnocennou komunikací, což přispívá k čilé výměně názorů. Mezioborové týmy otevřeně diskutují o zvyšování produktivity, optimalizaci kvality v jednotlivých procesech, stejně jako o potenciálních úsporách nákladů. Pozitivní atmosféra ve firmě inspiruje zaměstnance podílet se na inovacích, které v konečném důsledku motivují zákazníky a zároveň se podílejí na usnadnění práce. Na pravidelných poradách se analyzují a hodnotí nápady, které se dále přenášejí do konkrétních konceptů. Následně se předávají realizačním týmům s působností nad rámec jednotlivých závodů. „Pro skupinu JUNKER je důležité, aby mezi zaměstnanci probíhala upřímná výměna názorů,“ informuje jednatel společnosti JUNKER Joachim Himmelsbach.

S mottem „Tvoříme naši budoucnost“ pořádá skupina JUNKER ve svých pobočkách po celém světě soutěže v oblasti zlepšovacích návrhů, které vedou například k novým přístupům ve světě broušení a mimo něj, případně slouží k vytváření nových projektů.

Těmito soutěžemi v oblasti zlepšovacích návrhů motivuje a podporuje skupina JUNKER kreativní potenciál svých zaměstnanců s cílem zlepšit, obnovit a rozšířit produktové portfolio a obchodní oblasti. „Tyto projekty ještě více sblíží všechny závody skupiny JUNKER. Zaměstnanci jsou motivovaní a významně přispívají k utváření budoucnosti skupiny JUNKER,“ vysvětluje Joachim Himmelsbach.

Skupina JUNKER analyzuje potřeby zákazníků, promítá je do inovativních a perspektivních řešení a pomocí nového technologického vývoje a s ním souvisejících služeb dokazuje, že právě tato přání jsou podnětem k maximálním výkonům. „V posledních 3 letech spustila společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH více novinek než kdy před tím v historii firmy. Inovace a optimalizace produktů se prosadily na trhu,“ hrdě sděluje Joachim Himmelsbach a dodává: „Cena za inovace TOP 100 tyto úspěšné koncepty potvrzuje. Díky tomuto závazku se bude skupina JUNKER nadále rozvíjet, aby se trvale prosazovala jako světová jednička na trhu v oblasti CBN broušení s efektivními produkty a otevírala nové oblasti použití, jako jsou nové postupy broušení pro speciální geometrie obrobků nebo přesné obrábění součástí ze speciálních materiálů.“

[Translate to Tschechisch:] Joachim Himmelsbach, Geschäftsführer der Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH

V posledních 3 letech spustila společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH více novinek než kdy před tím v historii firmy. Inovace a optimalizace produktů se prosadily na trhu.

Junker Top 100 Innovator 2022 Auszeichnung

Společnost JUNKER obdržela ocenění TOP 100 za rok 2022

Společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH z Nordrachu se v 29. ročníku soutěže TOP 100 osvědčila jako zdroj inovací. Obdržela za to ocenění TOP 100 za rok 2022. Toto ocenění se uděluje pouze mimořádně inovativním středně velkým firmám. Dne 24. června bude společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH osobně oceněna za vynikající výsledky mentorem soutěže vědeckým novinářem Ranga Yogeshwar, na slavnostním předávání cen ve Frankfurtu nad Mohanem. Klíčovou součástí soutěže v oblasti inovací TOP 100 je vědecké výběrové řízení, kterým musí účastníci projít. Z pověření společnosti compamedia, jako pořadatele soutěže, prozkoumá specialista v oblasti inovací Prof. Dr. Nikolaus Franke se svým týmem společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH na základě více než 100 parametrů pro inovace z pěti kategorií: podpora inovací vrcholným managementem, inovační klima, modernizační procesy a organizace, orientace navenek / otevřenost vůči inovacím a úspěch inovací. Aby měli všichni účastníci stejné šance, uděluje se toto ocenění ve třech kategoriích podle velikosti firmy: do 50 zaměstnanců, od 51 do 200 a s více než 200 zaměstnanci.