Logo Logo Junker Group Square
Junker Jupiter Schleifmaschine
JUPITER

JUPITER - Bezhroté brusky

Produktivní na celé čáře

Bezhroté brusky konstrukční řady JUPITER přinášejí pro výrobu značné výhody: Patentované CNC nastavení výšky dosedací lišty minimalizuje přípravný čas, automatické nastavení geometrie brusné mezery optimalizuje brusný proces a šikmé lože garantuje nejvyšší tvarovou přesnost. V závislosti na aplikaci se jako brusivo používá korund, CBN nebo diamant.

Představení stroje

 • Rychlé seřízení díky patentovanému CNC nastavení výšky dosedací lišty
 • Minimalizovaná vlnitost díky vyvážení brusných kotoučů ve dvou rovinách
 • Extrémně klidný chod díky brusnému vřetenu s přímým pohonem
 • Nejlepší kvalita broušení díky nejlepší tuhosti na trhu
 • Optimalizovaný proces broušení díky automatickému nastavení geometrie brusné mezery
 • Individuální CNC orovnávání brusného a podávacího kotouče

Proces broušení

Při bezhrotém kruhovém broušení není obráběný díl upnutý, ale leží v brusné mezeře mezi brusným kotoučem, podávacím kotoučem a dosedací lištou. Brusný tlak přitlačuje obráběný díl k podávacímu kotouči, který díl zbrzďuje na vlastní obvodovou rychlost.

Přitom je nutné, aby bylo tření na podávacím kotouči větší než na kotouči brusném. Tření se dosahuje gumovou vazbou podávacího kotouče a zkosením dosedací lišty a lože stroje.

Bezhroté broušení

Zapichovací broušení

Zapichovací broušení

S bezhrotým zapichovacím broušením se obrábějí díly s odsazenými nebo profilovaným průměry. Profil brusného kotouče přitom odpovídá negativnímu profilu obrysu obráběného dílu. Tímto způsobem je možné brousit na dílu všechny požadované průměry v jednom zápichu. Pomocí axiálního dorazu na dosedací liště se obrobky polohují, pak brousí a nakonec vykládají.

Speciální variantu postupu představuje šikmé zapichovací broušení. Oproti přímo uspořádané ose brusného kotouče jsou zde osa obráběného dílu a podávací kotouč nastavené šikmo v úhlu 15°, takže se kromě průměrů brousí současně také nákružky nebo čelní plochy.

Průběžné broušení

Průběžné broušení

Bezhroté průběžné broušení patří k nejproduktivnějším metodám v brusné technice. Strojem prochází souvislý sled obráběných dílů. Brusný kotouč s definovanými zónami hrubého obrábění, jemného obrábění a hlazení brousí všechny díly na jeden průměr. Rychlost průchodu určují otáčky a sklon podávacího kotouče.

Speciální řešení

Šikmé zapichovací broušení

Šikmé zapichovací broušení

Stroj JUPITER 200S lze během nejkratší doby přestavět na operace šikmého zapichovacího broušení. Je tak možné přesně a opakovatelně brousit kromě průměrů také nákružky nebo čelní plochy. Brusný proces optimalizují softwarový nástroj JUNKER, CNC nastavení výšky dosedací lišty a CNC řízený doraz obráběného dílu.

Jeden průchod, několik operací

Jeden průchod, několik operací

Předběžné broušení, mezibroušení a dokončovací broušení v jednom průchodu: JUPITER 500 nahrazuje v průběžném broušení předběžné broušení a mezibroušení, k čemuž je vybavený speciální sadou CBN brusných kotoučů. Uživatel tím ušetří několik pracovních úkonů a násobně vzroste jeho vyrobené množství.

Zkoušky výrobků

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete v poznámkách.
 • Prosím zvolit

Technická data: JUPITER 200

Délka broušení
200 mm
ŠxVxH mm (bez obvodu)
1600 x 3700 x 2200
Celková hmotnost
11.000 kg

Technická data: JUPITER 200S

ŠxVxH mm (bez obvodu)
1600 x 3700 x 2200
Celková hmotnost
12.000 kg

Technická data: JUPITER 250

Délka broušení
250 mm
ŠxVxH mm (bez obvodu)
1250 x 3730 x 2100
Celková hmotnost
15.000 kg

Technická data: JUPITER 500

Délka broušení
500 mm
ŠxVxH mm (bez obvodu)
4410 x 2600 x 2200
Celková hmotnost
18.000 kg

Vybavení a další volitelné příslušenství

Šikmé lože 8°

Šikmé lože 8° zvyšuje tření na podávacím kotouči, protože se díky gravitaci přesunuje větší část hmotnosti dílu z dosedací lišty na podávací kotouč. Tím se obráběný díl uvádí před broušením snáze do rotace a během brusného procesu zaručuje silnější tření na podávacím kotouči, a tedy také lepší brzdný účinek. Šikmé lože navíc zaručuje, že budou chladivo a kal po broušení samy od sebe odtékat.

ŘÍZENÍ

Ovládací panel Erwin Junker byl vyvinut speciálně pro řízení brousicích strojů. Všechny součásti stroje se obsluhují pomocí ovládacího panelu – nezávisle na konstrukční řadě a použitém řízení. Stejná konstrukce, intuitivní navádění pomocí menu a vizualizace geometrie výrobku zaručují mimořádně jednoduchou a flexibilní obsluhu. Programování se provádí přímo na ovládacím panelu nebo pomocí externího programovacího nástroje.

OROVNÁVACÍ JEDNOTKA
Orovnávací jednotka

Orovnávání brusného kotouče se provádí s CNC řízením. Používat lze poháněný diamantový orovnávací kotouč nebo diamantový profilový kotouč závislý na výrobku. Orovnávání se provádí ručně nebo s použitím automatického orovnávacího programu s kompenzací brusného kotouče.

DOSEDACÍ LIŠTA

Patentované CNC nastavení výšky dosedací lišty má dvě rozhodující výhody. Zaprvé umožňuje rychlejší seřízení, protože všechny tři součásti brusné mezery (brusný kotouč, podávací kotouč a dosedací lištu) lze obsluhovat z ovládacího panelu. Zadruhé zůstává osa obráběného dílu během brusného procesu v jedné výšce, což má při bezhrotém broušení pozitivní vliv na kvalitu výrobků.

PEVNÁ BRUSNÁ MEZERA

Vřeteníky brusného kotouče a podávacího kotouče jsou vždy vybavené jednou osou X. Pevná brusná mezera umožňuje používat cenově příznivé nakládací systémy, které nepotřebují žádnou naváděcí osu.

ČÁSTEČNÉ A PLNÉ OPLÁŠTĚNÍ

Pro průběžné broušení s emulzí se stroje konstrukční řady JUPITER dodávají také částečně opláštěné. Částečné opláštění usnadňuje přístup k součástem stroje při údržbových a servisních pracích, ale také mechanické přestavování osy B.

BRUSIVO

V závislosti na aplikaci se jako brusivo používá CBN nebo diamant. Kostry brusných kotoučů jsou vyrobené z oceli nebo karbonu. Ve spojení s CBN může mít smysl karbonová kostra: Je lehká, dokáže tlumit vibrace a zůstává i při vysoké rychlosti tvarově stabilní.

OCHRANA PROTI POŽÁRU A VZDUCHOVÉ FILTRY LTA

Při výbuchu se vnitřek stroje automaticky hermeticky uzavře, takže je požár zadušen ještě předtím, než propukne. Na přání je navíc možné zabudovat hasicí zařízení (CO² nebo rozprašování vody) a zařízení na čištění odpadního vzduchu. Kompetentním partnerem pro ochranu proti požáru a řešení filtrace je společnost LTA Lufttechnik GmbH, která rovněž patří ke skupině JUNKER a zkoumá, vyvíjí a vyrábí filtrační zařízení pro průmyslové čištění vzduchu.

MĚŘICÍ SYSTÉMY
Měřicí systémy

Také měřicí systémy jsou individuálně přizpůsobené obráběným dílům a specifikacím zákazníků. V měřicích procesech se vyhodnocují získané naměřené hodnoty a používají podle připravené strategie měření pro korekci rozměrů. Rozmanitost nabídky kompletuje systém proměřování brusných kotoučů pro určení průměru, axiální polohy a šířky brusného kotouče.

NAKLÁDACÍ SYSTÉMY
Nakládací systémy

JUNKER nabízí pro všechny konstrukční řady vnitřní i vnější nakládací systémy, a to podle požadavků zákazníka a výrobků. Nakládací systémy lze kombinovat s různými systémy podávání a odvádění, jako jsou dopravníkové pásy nebo systémy přizpůsobené požadavkům zákazníků.

Obrobky

 • Kloubová hřídel
 • Kardanův kloub
 • Jehla
 • Trubka
 • Tyč
 • Valivé těleso

Seznam produktů JUPITER

JUPITERJUPITER
Nahoru
Zpět k náhledu do seznamu